11 EKİM 2017, ÇARŞAMBA
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
11:00-12:00 Serbest Bildiri 1: Baş Boyun Cerrahisi
Oturum Başkanları:
Arif Türkmen, Sedat Tatar
11:00-12:00 Serbest Bildiri 2: Deri Kanserleri
Oturum Başkanları:
Tonguç İşken - Tuba Hilal Güçlü

11:00-12:00 Serbest Bildiri 3: Deneysel
Oturum Başkanları:
Muhittin Eski, Betül Ulusal
   
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30 Panel 1:  Gövde Şekillendirme- Postbariatrik Cerrahi I 
Oturum Başkanları: 
Akın Yücel - Gülsüm Tetik 
               
13:00-14:30 Panel 2 - Sekonder Olgular ve Zor Burunlarda Rinoplasti
Oturum Başkanları: 
Ayhan Numanoğlu, Erol Benlier
13:00-14:30 Uzman Yarışması Başvuran Bildiriler Oturumu
13:00-13:15 Bodylifting with minimum undermining making it simple step by step
  - Carlos Roxo
13:15-13:30 Brachioplasty making it simple
  - Carlos Roxo
13:30-13:40 Vucut şekillendirmede vaser liposuction sonrası yardımcı metodlar
  - Naci Çelik
13:40-13:50 Brakiyal lipodistrofide modifiye lazer Lipoliz uygulamaları
  - Arif Eroğlu
13:50-14:00 Onfaloplasty and neo onfaloplasty
  - Carlos Roxo
14:00-14:10 Postbariatrik vücut şeillendirme
  - Ayşin Karasoy Yeşilada
14:10-14:20 Morbid obes hastada abdominal duvar rekonstrüksiyonu
  - Ali Kılıç
14:20-14:30 Tartışma
13:00-13:10 Septorinoplasti komplikasyonları ve revizyon oranını nasıl azaltırız 
  - Ali Kılıç 
13:10-13:20 Sekonder rinoplasti ihtiyacını azaltmada hyaluronik asit dolguların yeri
  - İsmail Küçüker
13:20-13:30 Aanterior saddle nose deformitesi  ve tedavisi
  - Ali Teoman Tellioğlu
13:30-13:40 Sekonder rinoplastide düzeltilemeyen septumların segmental rekonstrüksiyonu
  - Ahmet Seyhan
13:40-13:50 Sekonder rinoplasti algoritmasında değişiklikler 
  - Erhan Eryılmaz
13:50-14:00 Sekonder rinoplastide nerede hangi greftler kullanılmalı
  - İsmail Kuran
14:00-14:10 Zor burun ucu
  - Selahattin Özmen
14:10-14:20 Eyer burunda dorsum rekonstrüksiyonu
  - Mehmet Yazar
14:20-14:30 Tartışma
 
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Panel 3: Meme Cerrahisi - Rekonstrüktif
Oturum Başkanları:
 Mehmet Bayramiçli - Çiğdem Ünal
15:00-16:30 Panel 4 - Yüz Estetiği
Oturum Başkanları: 
Nuri Battal, Şakir Ünal
15:00-16:30 Uzman Yarışması Başvuran Bildiriler Oturumu
15:00-15:15 Breast reconstruction following  nipple-sparing mastectomy: clinical outcomes and risk factors related complication  
  - Fabio Santanelli
15:15-15:25 Latissimus dorsi + implant ile meme onarımı 
  - Şükrü Yazar
15:25-15:35 Eşzamanlı ve geç dönem meme rekonstrüksiyonlarında prensipler 
  - Yiğit Tiftikçioğlu 
15:35-15:45 Neoadjuvan radyokemoterapi alan hastalarda meme rek. Aşamalı onarımlar, kurtarma prosedürleri   
  - Kamuran Zeynep Sevim
15:45-16:00 Total autologus breast reconstruction with LD and immediate fat transfer  
  - Fabio Santanelli
16:00-16:15 Reconstruction of axillair region after treatment for breast cancer 
  - Corinne Becker
16:15-16:25 İmplat yerleşimi için prepektoral subpekdoral plan tercihi
  - Burcu Çelet
16:25-16:35 Tartışma
15:00-15:10 Yüz estetiğinde nerede ne yapmalı
  - Eser Yüksel
15:10-15:20 Boyun germe ve platismoplasti
  - Alirıza Öreroğlu
15:20-15:30 Extended lateral acess alt blefaroplasti
  - Ozan Bitik
15:30-15:40 Submandibuler yağlanmada modifiye lazer lipoliz uygulamaları
  - Arif Eroğlu
15:40-15:50 Yüz estetiğinde genel yaklaşım
  - Erdem Tezel
15:50-16:00 Yüz germede SMAS teknikleri
  - Osman Oymak
16:00-16:10 Yüz germe ile kombine rinoplasti
  - Reha Gençosmanoğlu
16:10-16:20 Periorbital rejuvenasyon
  - Hüseyin Güner
16:20-16:35 Tartışma
   
16:35-17:00 Kahve Arası
17:00-17:45 Konuralp Konferansı
  - Fethi Orak
Oturum Başkanları: Akın Yücel
     
17:45-18:15 Açılış Töreni    
18:15-19:00 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: İbrahim Vargel
   
  Hititlerden günümüze anadolu halkının yüz estetiğine bakışı
  - İlter Uzel
12 EKİM 2017, PERŞEMBE
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
07:30-08:30 DAS 1: Fat Grafting and Stem Cells
  - Gregory Ewans
07:30-08:30 DAS 2: Systematization in Post Bariatric Plastic Surgeries  
  - Carlos Roxo
07:30-08:30 DAS 3: Yarı Açık Rinoplasti
  - Mehmet Bayramiçli
07:30-08:30 DAS 4: EBOPRAS Hakkında Herşey
  - Cenk Demirdöver
08:30-09:30 Serbest Bildiri 4: Deri Kanserleri - Deneysel
Oturum Başkanları:
Ahmet Çağrı Uysal, Cenk Demirdöver
08:30-09:30 Serbest Bildiri 5: Rekonstriksiyon 1
Oturum Başkanları:
Özay Özkaya Mutlu,Özlem Çolak
08:30-09:30 Serbest Bildiri 6: Rekonstriksiyon 2
Oturum Başkanları:
Semra Karşıdağ, Alper Aksoy
09:30-10:15 Borçbakan Konferansı
  - Cemalettin Çelebi     
Oturum Başkanı: Selahattin Özmen
       
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Panel 5: Gövde Şekillendirme - Postbariatrik Cerrahi II
Oturum Başkanları:
 Oğuz Çetinkale, Burçak Tümerdem
10:45-11:15 Konferans
Oturum Başkanları: 
Ali Rıza Erçöçen
10:45-11:15 Konferans
Oturum Başkanı:
Sarper Yılmaz
10:45-11:00 Abdominoplasty and body contouring
  - Gregory Ewans
11:00-11:15 Complications and how to deal with
  - Carlos Roxo
11:15-11:25 Sırt Germe 
  - Serdar Eren
11:25-11:35 Otology dokular ile gluteal augmentasyon
  - Özay Özkaya
11:35-11:45 Uyluk germe
  - Serdar Eren
11:45-12:00 Tartışma
  Picosecond laser treatment of tattoos
  - Taro Kono
  Laser treatment of Scars
  - Taro Kono
  Bağırsak florasının önemi ve beslenme
  - Mehmet Tekinel
 
11:15-12:15 Panel 6: Vasküler Malformasyonlar
Oturum Başkanları: 
Nedim Savacı, Mehmet Dadacı
11:45-12:15 Konferans
Oturum Başkanı:
Ulvi Güner
11:15-11:25 Vasküler malformasyonların genetiği
  - Nurten Karsu
11:25-11:35 Vasküler lezyonların endovasküler tedavisi
  - Barbaros Çil
11:35-11:45 Vasküler lezyonlarda lazer tedavisi
  - Bahattin Çeliköz
11:45-11:55 Vasküler malformasyonlarda cerrahi tedavi
  - Deniz İşcen
11:55-12:05 Vasküler malformasyonlarda kombine tedavi
  - İbrahim Vargel
12:05-12:15 Tartışma
  Botulinum toksin ileri uygulamaları 
  - Herve Raspaldo
 
12:15-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 Panel 7:  Meme Cerrahisi - Estetik
Oturum Başkanları: 
Osman Latifoğlu, Burçak Erdinç
13:00-14:30 Panel 8: El Cerrahisi - Ayan Gülgönen Oturumu
Oturum Başkanları: 
Türker Özkan, Hakan Teymur
13:30-14:30 Allergan Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı:
Seyf Akbay
13:00-13:15 Mamoplasty and mastopexy after massive weight loss
  - Carlos Roxo
13:15-13:25 Transaksiller meme büyütme
  - Metin Yavuz
13:25-13:40 Implant malposition 
  - Gregory Ewans
13:40-14:00 Sanovis uydu sempozyumu
  - M. Noah
14:00-14:05 Sanovis uydu sempozyumu
  - Genel Müdür
14:05-14:15 Tübüler meme ameliyatlarında planlama ve yaklaşım teknikleri
  - Naci Çelik
14:15-14:25 Redüksiyon mammoplastide santral pedikülün avantaj dezavantaj ve limitasyonları
  - Ersoy Konaş
14:25-14:30 Tartışma
13:00-13:10 Ayan Gülgönen anısına
  - Türker Özkan
13:10-13:20 Replantasyon olgularında preoperatif ve  postoperatif tedavi ilkeleri
  - H. Utkan Aydın 
13:20-13:30 Üst ekstremite minör replantasyonlar
  - Fatih Kabakaş
13:30-13:40 Üst ekstremite major replantasyonlar
  - Mehmet Dadacı
13:40-13:50 Alt ekstremite replantasyonları
  - Semra Karşıdağ
13:50-13:56 Nadir görülen replantasyonlar saçlı deri replantasyonları 
  - Murat Topalan
13:56-14:02 Nadir görülen replantasyonlar kulak-burun replantasyonları
  - Ali Rıza Erçöçen
14:02-14:08 Penis replantasyonları 
  - Erdem Güven
14:08-14:14 Üst ekstremite major replantasyonları Geç dönem sonuçları
  - Ayan Gülgönen
  - Türker Özkan
14:14-14:30 Tartışma
  Zor uygulama bölgelerinde optimum dolgu dozu kullanımı 
  - Herve Raspaldo
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:15 Panel 8: ALCL Oturumu
Oturum Başkanları: 
Reha Yavuzer, Saffet Örs   
     
15:00-16:30 Panel 10: Baş Boyun Tümörleri / Rekonstrüksiyonu
Oturum Başkanları: 
Özhan Çelebiler - Semih Bağhaki
15:00-16:10 Panel 11: Otoplasty 
Oturum Başkanları:
 İbrahim Yıldırım, Billur Sezgin
15:00-15:15 ALCL Etiopathogenesis of BIA-ALCL and demographic update in Europe
  - Fabio Santanelli 
15:15-15:30 Proteze bağlı anaplastik dev hücreli lenfoma (ALCL) açısından dünyadaki ve Türkiye'deki son durum
  - Sühan Ayhan
15:30-16:15 Breast implant associated anaplastic large cell lymphoma- higher surface area textures implants are associated with increased risk
  - Anna Loch-Wilkinson
15:00-15:15 Facial palsy  
  - Paul Werker 
15:15-15:25 Baş boyunun cerrahi anatomisi
  - Mehmet Bayramiçli
15:25-15:35 Özefagus rekonstrüksiyonu
  - Özlenen Özkan
15:35-15:45 Microsurgical facial reanimation
  - Cenk Çaycı
15:45-15:55 Mandibula rekonstrüksiyonunda fibula flebi ve sanal cerrahisi
  - Kemalettin Yıldız
15:55-16:05 İntraoral rekonstrüksiyon: Temel prensipler
  - Bülent Saçak
16:05-16:15 Baş boyun tümörlerinde nutrisyon-beslenme radyasyon onkoloğu
  - Beste Atasoy
16:15-16:25 Baş boyun rekonstrüksiyonu 
  - Haluk Duman
16:25-16:35 Tartışma
15:00-15:30 Mikrotia onarımında kişisel teknik 30
  - Muvaffak Sipahioğlu
15:30-15:40 Mustardee tekniği ile otoplasty
  - Tolga Eryılmaz
15:40-15:50 Otoplastide postauriküler kas kullanımı
  - İlker Yazıcı
15:50-16:00 Distal pediküllü PAD flepm tekniği
  - Ercan Cihandide
16:00-16:10 Tartışma 
16:15-16:30 Konferans
Oturum Başkanları: Cenk Demirdöver
  Dupuytren disease
  - Paul Weker
 
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:00 Serbest Bildiri 7: El ve Alt Ekstremite Cerrahisi
Oturum Başkanları:
Can Çınar, Çiğdem Karadağ
17:00-18:00 Serbest Bildiri 8: Estetik Cerrahi ve İnvaziv Olmayan İşlemler
Oturum Başkanları:
Aydın Gözü, Bora Özel
17:00-18:00 Serbest Bildiri 9: Kraniyomaksillofasyal Cerrahi
Oturum Başkanları:
Mithat Akan, Mustafa Raşit Toksöz
18:00-18:20 Konferans
Oturum Başkanları:
Ramazan Kahveci
18:00-19:00 Panel 13: Yara İyileşmesi / Bası Yaraları
Oturum Başkanları:
Muzaffer Altındaş, Altuğ Altınkaya
 
  Resident training in the US
  - Gregory Ewans
18:00-18:15 Tips and tricks in plastic, reconstructive options with biological grafts for breast and abdominal sculpturing 
  - Can Cedidi
18:15-18:25 Türkiyede bası yarası sorunu ve çözüm önerileri
  - Selahattin Yaman
18:25-18:35 Mezenşimal kaynaklı miks hücrelerin yara iyileşmesinde indüktif etkileri  
  - Mehmet Bozkurt
18:35-18:50 Fat grating and stem cells
  - Gregory Ewans
18:50-19:00 Tartışma
18:20-19:00 Panel 12: Hasta Güvenliği. Yuvarlak Masa
Oturum Başkanları:
Güler Gürsu - Seyhan Çenetoğlu
18:20-18:30 Artan komplikasyonlar ve durum analizi
  - Akın Yücel
18:30-18:40 Plastik cerrahi operasyonlarında komplikasyonları önlemede temel kılavuz
  - Eser Yüksel
18:40-18:50 Özel bir bölgede hasta güvenliği 
  - Gürhan Özcan
18:50-19:00 Karın germe ve liposuctionda güvenli sınırlar
  - Akın Yücel
13 EKIM 2017, CUMA
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
07:30-08:30 DAS 5: Decision Making in Breast Reconstruction (Autogen Breast Reconstruction)
  - Fabio Santanelli
07:30-08:30 DAS 6: What's Changing in Breast Recon
  - Gregory Ewans
07:30-08:30 DAS 7: Ortognatik Cerrahide Estetik Açıdan Planlama
  - Mehmet Manisalı
07:30-08:30 DAS 8: Genital Estetik
  - Aylin Kurt
08:30-09:30 Serbest Bildiri 10: Estetik Kraniyomaksillofasyal Cerrahi
Oturum Başkanları:
Gökhan Tunçbilek, Selçuk Aykaç
08:30-09:30 Serbest Bildiri 11: Meme Rekonstrüksiyonu
Oturum Başkanları:
Onur Egemen, Sinem Çiloğlu
08:30-09:30 Serbest Bildiri 12: Meme rekonstrüksiyonu - Vasküler Anomaliler
Oturum Başkanları:
Uğur Koçer, Yiğit Tiftikçioğlu
 
09:30-10:15 Uzman Yarışması        
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 Asistan Bildiri Yarışması - Deneysel         
11:45-12:45 Asistan Bildiri Yarışması - Klinik        
12:45-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Panel 14: Ürogenital
Oturum Başkanları: 
Zafer Atakan, Oytun İdil
14:00-15:30 Panel 15: Alt Ekstremite
Oturum Başkanları: 
Murat Topalan,Murat Sinan Engin
14:00-15:00 Panel 16: Olgular Eşliğinde Yarık Dudak Burnu Onarımı
Oturum Başkanları: 
Figen Özgür - Yağmur Aydın
14:00-14:10 Hipospadias tedavisi
  - Lütfü Baş
14:10-14:20 Sünnet komplikasyonları 
  - Lütfü Baş 
14:20-14:30 Fibular phalloplasty
  - Mustafa Şengezer
14:30-14:40 Kadından erkeğe transseksüalite operasyonu: Kişisel teknik 
  - Mustafa Şengezer
14:40-14:50 İliak kemik – deri flebi ile penil rekonstrüksiyonu 
  - Eksal Kargı
14:50-15:00 Vajen rekonstrüksiyonu
  - Ömer Özkan
15:00-15:15 Kadınlarda genital estetik uygulamalar 
  - Aylin Kurt
15:15-15:30 Tartışma
14:00-14:15 Healing the lymphoedema with lymph nodes transplantation? mythe?
  - Corinne BECKER
14:15-14:25 Pediatrik alt ekstremite onarımlarında mikrocerrahi uygulamaları
  - Arif Türkmen
14:25-14:35 Alt ekstremite onarımında lokorejyonel perforatör pervane fleplerde uzun dönem sonuçlar 
  - Semih Bağhaki
14:35-14:45 Alt ekstremite rekonstrüksiyonlarında serbest perforator flepler: flep seçimi ve modifikasyonlar
  - Koray Coşkunfırat
14:45-14:55 Ekstremite ezilme ve degloving yaralanmaları 
  - Fatih Kabakaş
14:55-15:05 Diyabetik ayak rekonstrüksiyonu
  - Selman Özkan
15:05-15:15 Savaş yaralanmalarına bağlı oluşan alt ekstremite yaralanmalarının onarımlarında karşılaşılan güçlükler ve risk faktörleri 
  - Ahmet Duymaz
15:15-15:30 Tartışma
14:00-14:15 Olgularla DDY burnuna yaklaşım
  - Mustafa Asım Aydın
14:15-14:30 Dudak damak yarığı hastalarında rinoplasti: Klinik deneyilerimiz
  - Nihal Kocaaslan
14:30-14:45 Yarık dudak burnu düzeltilmesinde kapalı yaklaşım
  - Bilsev İnce
14:45-15:00 DDY burnunda başardıklarımız, başaramadıklarımız
  - Mert Çalış
15:00-15:15 DDY burnunda alt lateral kıkırdak şekillendirmesi
  - Osman Akdağ
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Serbest Bildiri 13: Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve Allotrabsplantasyon
Oturum Başkanları:
Özlenen Özkan, Anıl Demiröz
16:00-17:00 Serbest Bildiri 14: Yanık ve Yara Onarımı
Oturum Başkanları:
Atilla Çoruh, Zeynep Altıntaş
16:00-17:00 Serbest Bildiri 15: Deneysel Yarışma
Oturum Başkanları:
Murat Livaoğlu, Kemal Fındıkçıoğlu
17:00-18:15 PANEL 17:  Maksillofasiyal Rekonstrüksiyon/ Ortognatik 
Oturum Başkanları: Zeki Güzel, Ufuk Emekli
17:00-18:15 PANEL 18:  Medya Oturumu 
Oturum Başkanları: Ömer Buhşem, Uğur Anıl Bingöl
   
17:00-17:15 Enopthalmos ve tedavisi 
  - Mehmet Manisalı
17:15-17:25 Yeni başlayanlar için ortognatik cerrahi  
  - Hakan Şirinoğlu
17:25-17:35 Ortognatik cerrahi ve yüze yağ greftlerinin eş zamanlı uygulamaları 
  - Hakan Arslan
17:35-17:45 Kraniyofasiyal deformitelerin 3 boyutlu negatif modelleme ile hazırlanan hastaya özel protezle onarımı
  - Gökhan Temiz
17:45-17:55 Asimetrik yüz olgularında ortognatik cerrahi
  - Kemal Fınfıkçıoğlu
17:55-18:05 Çene ucu estetiği
  - Mehmet Manisalı
18:05-18:15 Tartışma
17:00-17:15 Minarcissonun aynası ve medyanın tehlikeli güzellihi
  - Ekin Öykem
17:15-17:30 Gerçek hayatın sanal ortamı etkileşimli iz düşümü
  - Sibel Moyano
17:30-17:40 Plastik cerrahide sosyal medya kullanımı: Kişisel deneyim  
  - Cem Payaslı
17:40-17:50 Tıpta ve plastik cerrahide sosyal medya kullanımı: Hukuki durum ve etik sorunlar 
  - Ahmet Terzioğlu
17:50-18:00 Tartışma
14 EKİM 2017, CUMARTESİ
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
07:30-08:30 DAS 9: Üç Boyutlu Yazıcılar ile Fasiyal İmplant Hazırlanması ve Uygulamalar
  - H. İbrahim Canter
07:30-08:30 DAS 10: Meme Büyütme
  - Reha Yavuzer
07:30-08:30 DAS 11: Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları
  - Metin Yavuz
07:30-08:30 DAS 12: Hukuk. Dosyası Olan Alsın Gelsin
  - Atilla Arıncı
08:30-09:30 Serbest Bildiri 16: Rekonstrüksiyon
Oturum Başkanları:
Hakan Aslan, Mustafa Sütçü
08:30-09:30 Serbest Bildiri 17: Rekonsiyon ve Yanık
Oturum Başkanları:
Mehmet Bozkurt, Ahmet Demir
08:30-09:30 Serbest Bildiri 18:Klinik Yarışma
Oturum Başkanları:
Aydan Köse, Özgür Plancı 
09:30-10:00 Kahve Arası
10:00-13:00 Kurs 1: Meme Onarımı Kursu 10:00-13:00 Kurs 2: Minimal İnvaziv Teknikler Kursu (Lazer, Dolgu, Botox, Dermaroller, vb) 10:00-13:00 Kurs 3:Uygulamalı Saç Ekimi Kursu
  Plastik cerrahlar için meme onkolojisi 
  - Savaş Serel
  Risk azaltıcı mastektomiler
  - Sancar Bayar
  Özel pratikte ekip çalışması ve hasta yönetimi
  - Hakan Akıncı
  - Akın Yücel
  Meme başı koruyucu mastektomi
  - Hakan Akıncı 
  Onarım dostu mastekdomi
  - Şükrü Yazar
  İmplant ile rekonstrüksiyon endikasyonları-yöntemler
  - Akın Yücel
  Özdoku ile onarımda teknik detaylar (flep seçimi, alıcı damar, flebin yerleştirilmesi, sorunların çözümü)
  - Bülent Saçak
  Meme onarımında komplikasyonlar ve çözümleri
  - Sühan Ayhan
  Mastektomi sonrası lenf ödem tedavisi
  - Savaş Serel
  Meme onarımında yağ greftleri - endişeler - gerçekler
  - Serhan Tuncer
  Yüz gençleştirmede teknoloji ve dolgu kombinasyonları
  - Osman Şenel
  Yüz gençleştirmede spring thread kullanımı ve diğer yüz gençleştirici işlemler ile kombinasyonu
  - Naci Çelik
  Enjekte edilebilir implant dolgu ile kemik şekillendirme
  - Ömer Buhşem
  Yüz gençleştirmede 3 boyutlu planlama 
  - Kırdar Güney
  İleri botulinum toksin uygulamaları 
  - Reha Yavuzer
  Yüzde estetik denge projeksiyonunun sağlanması
  - Aysun Mamak
  Kaş kirpik sakal ekimi
  - Sacit Karademir
  Saç ekiminde FUE tekniğinde yenilikler
  - Derya Özçelik
  Saç ekiminde sıra dışı olgular
  - Erdem Güven
  Saç ekiminde sıradışı olgular
  - Erdal Tuğsel